kontrole_w_firmie_logo_01


Kontrola w firmie? Jak możemy pomóc?

Nasze specjalizacje

Kontrola skarbowa
Kontrola podatkowa
Postępowanie podatkowe
Nieujawnione źródła dochodu
 Przeciwdziałanie nadużyciom w VAT
 Przeciwdziałanie karuzeli podatkowej VAT
Sprawy karne skarbowe
Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania podatkowe

Jak możemy Ci pomóc?

Praktyczna wiedza 

28Gru

Ile może trwać postępowanie podatkowe?

przez KZLT  Komentarze (0)
Ile może trwać postępowanie podatkowe? Co do zasady postępowania przed organem pierwszej instancji powinny trwać miesiąc natomiast dla postępowania odwoławczego termin ten wynosi dwa. Są to terminy maksymalne, gdyż organ podatkowy powinien załatwić sprawę jak...
19Gru

Wyłączenie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

przez KZLT  Komentarze (0)
Wyłączenie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania Klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie stosuje się: 1) jeżeli korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych osiągniętych przez podmiot z tytułu czynności nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 000 zł, a...
13Gru

Ogólne interpretacje podatkowe pomocą dla Podatników?

przez KZLT  Komentarze (0)
Ogólne interpretacje podatkowe Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z...
5Gru

Bierna postawa członka zarządu nie wyłącza odpowiedzialności

przez KZLT  Komentarze (0)
Bierna postawa członka zarządu a jego odpowiedzialność Należy wyraźnie podkreślić, że przy ustalaniu przesłanki „pełnienia funkcji” nie ma znaczenia rodzaj stosunku prawnego łączącego członka zarządu ze spółką tj. czy była to umowa o pracę, zlecenie,...
29Lis

Postępowanie w sprawie oszacowania przychodów

przez KZLT  Komentarze (0)
Zgodnie z art. 23 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli dane z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania. Natomiast zgodnie z § 2 artykułu...
22Lis

Kiedy organ podatkowy może dokonać oszacowania podstawy opodatkowania?

przez KZLT  Komentarze (0)
Kiedy organ podatkowy może dokonać oszacowania podstawy opodatkowania  Zasadą jest, że podstawę opodatkowania ustala się na podstawie właściwej dokumentacji podatnika oraz innych dokumentów, zawierających dane umożliwiające ustalenie dochodu i podstawy opodatkowania. Jeżeli jednak mamy niepełną,...
7Lis

Jak obliczać terminy w prawie podatkowym?

przez KZLT  Komentarze (0)
W zależności od przyjętego kryterium klasyfikacyjnego terminy występujące w prawie podatkowym można podzielić na kilka kategorii (np. terminy ustawowe i terminy wyznaczone przez organ podatkowy, terminy zawite i terminy instrukcyjne, terminy dokonania czynności przez organ...
4Lis

Od 2017 r. firmowe zakupy tylko z konta firmowego

przez KZLT  Komentarze (0)
Firmowe zakupy będą możliwe tylko z konta. Inaczej nie będzie można ich rozliczyć podatkowo. Od 1 stycznia 2017 r. transakcje powyżej 15 tys. zł będą musiały być opłacone z rachunku bankowego. Wydatek rozliczony w inny...
31Paź

Cechy oszustwa karuzelowego

przez KZLT  Komentarze (0)
Cechy oszustwa karuzelowego: międzynarodowy charakter z wykorzystaniem mechanizmu transakcji, wewnątrzwspólnotowych uczestnictwo wielu podmiotów, podmioty z krótkim „stażem” na rynku, szybkie (w bardzo krótkim okresie, nawet w ciągu tego samego dnia) zmiany dostawców i nabywców, brak...
24Paź

Nieujawnione dochody – jak się bronić w trakcie kontroli

przez KZLT  Komentarze (0)
Nieujawnione dochody – jak się bronić Dla ustalenia, czy mamy do czynienia z nieujawnionym dochodem, konieczne jest zbadanie przez organ i porównanie kwoty wydatków poczynionych przez podatnika (których definicję zawiera art. 25b ust. 3 ustawy z dnia...
17Paź

Karuzela podatkowa a dobra wiara

przez KZLT  Komentarze (0)
Organy podatkowe nie mogą w sposób generalny wymagać, by podatnik zamierzający skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT badał, czy wystawca faktury za towary lub usługi, których odliczenie ma dotyczyć, jest podatnikiem, czy dysponuje towarami...