1

seminar will be conductedby prof. hanna kim

 

Jak możemy Ci pomóc?

Praktyczna wiedza 

 

 • 28Gru

  Ile może trwać postępowanie podatkowe?

  przez KZLT  Komentarze (0)
  Ile może trwać postępowanie podatkowe? Co do zasady postępowania przed organem pierwszej instancji powinny trwać miesiąc natomiast dla postępowania odwoławczego termin ten wynosi dwa. Są to terminy maksymalne, gdyż organ podatkowy powinien załatwić sprawę jak...
  19Gru

  Wyłączenie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

  przez KZLT  Komentarze (0)
  Wyłączenie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania Klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie stosuje się: 1) jeżeli korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych osiągniętych przez podmiot z tytułu czynności nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 000 zł, a...
 • 13Gru

  Ogólne interpretacje podatkowe pomocą dla Podatników?

  przez KZLT  Komentarze (0)
  Ogólne interpretacje podatkowe Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z...
 • 5Gru

  Bierna postawa członka zarządu nie wyłącza odpowiedzialności

  przez KZLT  Komentarze (0)
  Bierna postawa członka zarządu a jego odpowiedzialność Należy wyraźnie podkreślić, że przy ustalaniu przesłanki „pełnienia funkcji” nie ma znaczenia rodzaj stosunku prawnego łączącego członka zarządu ze spółką tj. czy była to umowa o pracę, zlecenie,...
  29Lis

  Postępowanie w sprawie oszacowania przychodów

  przez KZLT  Komentarze (0)
  Zgodnie z art. 23 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli dane z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania. Natomiast zgodnie z § 2 artykułu...
 • 22Lis

  Kiedy organ podatkowy może dokonać oszacowania podstawy opodatkowania?

  przez KZLT  Komentarze (0)
  Kiedy organ podatkowy może dokonać oszacowania podstawy opodatkowania  Zasadą jest, że podstawę opodatkowania ustala się na podstawie właściwej dokumentacji podatnika oraz innych dokumentów, zawierających dane umożliwiające ustalenie dochodu i podstawy opodatkowania. Jeżeli jednak mamy niepełną,...
 • 7Lis

  Jak obliczać terminy w prawie podatkowym?

  przez KZLT  Komentarze (0)
  W zależności od przyjętego kryterium klasyfikacyjnego terminy występujące w prawie podatkowym można podzielić na kilka kategorii (np. terminy ustawowe i terminy wyznaczone przez organ podatkowy, terminy zawite i terminy instrukcyjne, terminy dokonania czynności przez organ...