Author: Jaroslaw Ziobrowski legitax123

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa decyzja podatkowa nie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, tj. przed upływem 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji stronie. Wniesienie odwołania zaś wstrzymuje wykonanie danej decyzji. Jednakże w szczególnych przypadkach organ

O jakie dane warto prosić kontrahenta, aby zweryfikować czy działa legalnie?

Ogromnym zagrożeniem są transakcje z tzw. znikającym podatnikiem. Aby tego uniknąć, dobrym rozwiązaniem jest poproszenie kontrahenta o przesłanie kopii deklaracji VAT-7 za sześć ostatnich okresów rozliczeniowych. Konieczne jest też potwierdzenie złożenia tych deklaracji do urzędu skarbowego wraz z dowodami zapłaty