KKS

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Istnieje możliwość zawarcia pewnego kompromisu pomiędzy organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, a sprawcą konkretnego czynu zabronionego. Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności może być zastosowana jedynie w przypadku prowadzenia postepowania przygotowawczego