Oszacowanie

Kiedy organ podatkowy może dokonać oszacowania podstawy opodatkowania?

Kiedy organ podatkowy może dokonać oszacowania podstawy opodatkowania  Zasadą jest, że podstawę opodatkowania ustala się na podstawie właściwej dokumentacji podatnika oraz innych dokumentów, zawierających dane umożliwiające ustalenie dochodu i podstawy opodatkowania. Jeżeli jednak mamy niepełną, wadliwą, bądź sfałszowaną dokumentacją, organ