Praktyczna wiedza

Aport do spółki kapitałowej – skutki podatkowe

Opodatkowanie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki  Wniesienie wkładu do spółki z o.o. jest podstawowym obowiązkiem każdego wspólnika. Wkład ten może mieć formę pieniężną, jak i niepieniężną (aport). Wyjątek dotyczy spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym.

Czy dojazd do pracy samochodem służbowym jest przychodem dla pracownika?

Dojazd do pracy samochodem służbowym nie jest przychodem dla pracownika. Organy w wydawanych  interpretacjach wskazują, że przejazd samochodem służbowym do miejsca parkowania (garażowania) znajdującego się niedaleko domu nie w każdym przypadku będzie skutkował uzyskiwaniem przychodu podatkowego przez pracownika. Samochód służbowy

Używanie prywatnego samochodu przez pracownika – umowa i skutki podatkowe

Używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez pracowników Co do zasady, zwrot pracownikom kosztów używania ich prywatnych samochodów do potrzeb pracodawcy w jazdach lokalnych może być rozliczany w formie miesięcznego ryczałtu pieniężnego lub na podstawie faktycznego przebiegu pojazdu (tzw. “kilometrówki”), w zależności od

Urząd skarbowy wykreśla z rejestru VAT komentarz J.Ziobrowskiego w Rzeczpospolitej

Urząd skarbowy wykreśla z rejestru VAT komentarz J.Ziobrowskiego w Rzeczpospolitej

Usuniętym z rejestru VAT nie zawsze udaje się udowodnić, że istnieją i prowadzą działalność. Skarbówka zyskała na początku 2017 r. nowe możliwości walki z wyłudzeniami VAT i chętnie z nich korzysta. Tylko do końca listopada z rejestru VAT usunięto ponad

Powody wykreślenia firmy z rejestru VAT

Powody wykreślenia firmy z rejestru VAT

Naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli: 1) podatnik nie istnieje lub 2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub 3)  dane

Darowizny od przedsiębiorców na cele charytatywne a skutki podatkowe w VAT, PIT i CIT – komentarz w Rzeczpospolitej

  Dnia 23.03.2016 r. w Rzeczpospolitej ukazał się komentarz mec. J. Ziobrowskiego w artykule „Darowizny od przedsiębiorców na cele charytatywne a skutki podatkowe w VAT, PIT i CIT” Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza w okresie świątecznym, przekazuje różnego rodzaju darowizny dla potrzebujących.

Ile może trwać postępowanie podatkowe?

Ile może trwać postępowanie podatkowe? Co do zasady postępowania przed organem pierwszej instancji powinny trwać miesiąc natomiast dla postępowania odwoławczego termin ten wynosi dwa. Są to terminy maksymalne, gdyż organ podatkowy powinien załatwić sprawę jak najszybciej i za pomocą jak

Wyłączenie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Wyłączenie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania Klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie stosuje się: 1) jeżeli korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych osiągniętych przez podmiot z tytułu czynności nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 000 zł, a w przypadku podatków, które nie

Kiedy organ podatkowy może dokonać oszacowania podstawy opodatkowania?

Kiedy organ podatkowy może dokonać oszacowania podstawy opodatkowania  Zasadą jest, że podstawę opodatkowania ustala się na podstawie właściwej dokumentacji podatnika oraz innych dokumentów, zawierających dane umożliwiające ustalenie dochodu i podstawy opodatkowania. Jeżeli jednak mamy niepełną, wadliwą, bądź sfałszowaną dokumentacją, organ