Restrukturyzacja

Aport do spółki kapitałowej – skutki podatkowe

Opodatkowanie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki  Wniesienie wkładu do spółki z o.o. jest podstawowym obowiązkiem każdego wspólnika. Wkład ten może mieć formę pieniężną, jak i niepieniężną (aport). Wyjątek dotyczy spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym.