Sprawy karne skarbowe

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Istnieje możliwość zawarcia pewnego kompromisu pomiędzy organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, a sprawcą konkretnego czynu zabronionego. Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności może być zastosowana jedynie w przypadku prowadzenia postepowania przygotowawczego

Za wyłudzenia VAT będzie grozić konfiskata rozszerzona, czyli całego majątku

Wypowiedź mec. Jarosław Ziobrowskiego dla Pulsu Biznesu. Grzywna i wieloletnie więzienie to za słaba kara. Przestępców, oszustów czy aferzystów trzeba pozbawić majątku, którego dorobili się na okradaniu państwa. Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, uważa, że wtedy walka z przestępstwami skarbowymi będzie

Karuzela podatkowa a dobra wiara

Organy podatkowe nie mogą w sposób generalny wymagać, by podatnik zamierzający skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT badał, czy wystawca faktury za towary lub usługi, których odliczenie ma dotyczyć, jest podatnikiem, czy dysponuje towarami będącymi przedmiotem transakcji i jest

Wniosek o uchylenie mandatu – wzór

WNIOSEK O UCHYLENIE MANDATU Niniejszym, na podstawie art. 140 § 1 kodeksu karnego skarbowego, wnoszę o: 1.    uchylenie mandatu karnego nr ……………….. wystawionego przez ………..  w dniu w wysokości ……………….. (słownie ………………………………… zł) za czyn niestanowiący wykroczenia skarbowego tj. ………………………………,

Czynny żal – sposobem na uniknięcia kary w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego

Podstawowym sposobem na uniknięcia kary w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego jest złożenie do organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze (np. do urzędu skarbowego) zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Nieformalnie zawiadomienie takie nazywane jest „czynnym żalem”, przepisy k.k.s nie posługują