Doradztwo prawne i podatkowe

Doradztwo prawne i podatkowe dla firm – skorzystaj z pomocy kancelarii dla Startupów

Nasza kancelaria doradza prawnie i podatkowo:

  • w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców;
  • w zakładaniu spółek osobowych, spółek kapitałowych, oddziałów oraz przedstawicielstw w Polsce;

Kancelaria oferuje:

  • Przygotowywanie umów spółek, statutów, aktów założycielskich;
  • Przygotowywanie umów handlowych;

Zajmujemy się doradztwem:

–  w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych w tym przekształcania, łączenia, podziałów i likwidacji spółek;

– przygotowania i negocjowania umów cywilnych (np. umów najmu, sprzedaży, zastawów, leasingu, umów o roboty budowlane, know-how, licencji i sublicencji, konsorcjum, dystrybucji);

– w zakresie bieżącej obsługi spółek, przygotowywanie regulaminów i aktów wewnętrznych oraz przygotowywanie zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych;

Skontaktuj się z naszą kancelarią w Warszawie.