Odpowiedzialność Członków Zarządu Pigułka wiedzy na czasy kryzysu

Kompleksowy poradnik porusza takie zagadania jak: :

  • Jakie są podstawy prawne związane z odpowiedzialnością Członków Zarządu?
  • Jak należy rozumieć pojęcie „staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności”?
  • Jakie są granice podporządkowanie się decyzji wspólników/akcjonariuszy spółki?
  • Odpowiedzialność cywilnoprawna i jakie są możliwości jej modyfikowania
  • Jakie są skuteczne sposoby obrony Członka Zarządu przed roszczeniami wierzycieli spółki?
  • Odpowiedzialność karna Członków Zarządu
  • Karalność oszustwa podatkowego
  • Kto odpowiada za przestępstwa i wykroczenia poprzedniego Zarządu?
  • Odpowiedzialność Członków Zarządu za naruszenie przepisów prawa pracy
  • Ogłoszenie upadłości
[FM_form id="2"]