Zawieszenie prawa do korekty deklaracji

Należy pamiętać, że prawo do skorygowania deklaracji nie może być skutecznie wykonywane w czasie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego. Jest ono bowiem zawieszone na cały okres trwania wspomnianych postępowań.
Zawieszenie dotyczy jedynie deklaracji dotyczących podatków i okresów, które są objęte postępowaniem lub kontrolą. Prawo do skorygowania zeznania przysługuje natomiast w odniesieniu do innych lat lub innych podatków. Przykładowo jeżeli mamy kontorolę w podatku VAT może złożyć korektę w podatku dochodowym.
Złożenie korekty w okresie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej nie będzie skuteczne, tym samym  nie wywoła żadnych skutków prawnych. Pomimo złożenia korekty, w dalszym ciągu obowiązuje poprzednio złożona deklaracja i wynikająca z niej kwota podatku.
Natomiat zakończenie kontroli (doręczenie podatnikowi protokołu kontroli) albo też postępowania podatkowego (decyzja) umożliwia podatnikowi złożenie korekty.
Zawieszenie prawa do korekty deklaracji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *