Datio in solutum bez PCC

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne enumeratywnie wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Umowy nienazwane, a także czynności cywilnoprawne niewymienione w ustawie, nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Konstrukcja prawna zwana „datio in solutum”, uregulowana w art. 453 Kodeksu cywilnego, umożliwia dłużnikowi zwolnienie się z długu przez spełnienie, za zgodą wierzyciela, innego niż pierwotne świadczenie.

Okoliczność, że spełnienie innego świadczenia (np. Przeniesienie własności rzeczy) następuje w wykonaniu uprzednio istniejącego zobowiązania przesądza o tym, że czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jako niewymieniona w art. 1 ustawy o pcc.

Datio in solutum bez PCC
Tagi:    

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *