czynny żal

Czynny żal – sposobem na uniknięcia kary w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego

Podstawowym sposobem na uniknięcia kary w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego jest złożenie do organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze (np. do urzędu skarbowego) zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Nieformalnie zawiadomienie takie nazywane jest „czynnym żalem”, przepisy k.k.s nie posługują