jak bronić się przed negatywną decyzją podatkową

Wniosek dowodowy podatnika powinien zostać uwzględniony przez organ podatkowy

Wniosek dowodowy podatnika mający na celu wyjaśnienie istotnych kwestii  powinien zostać uwzględniony przez organ podatkowy. Zgodnie z art. 188 Ordynacji podatkowej „Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba że okoliczności te stwierdzone