kks

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Istnieje możliwość zawarcia pewnego kompromisu pomiędzy organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, a sprawcą konkretnego czynu zabronionego. Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności może być zastosowana jedynie w przypadku prowadzenia postepowania przygotowawczego

Czynny żal – sposobem na uniknięcia kary w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego

Podstawowym sposobem na uniknięcia kary w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego jest złożenie do organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze (np. do urzędu skarbowego) zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Nieformalnie zawiadomienie takie nazywane jest „czynnym żalem”, przepisy k.k.s nie posługują

Zarządzanie ryzykiem podatkowy / Odpowiedzialność członków zarządu

„Zarządzanie ryzykiem podatkowym” Książka jest doskonałym przewodnikiem po problematyce dotyczącej zarządzania ryzykiem podatkowym. Opracowanie w sposób przystępny i kompleksowy pozwala zrozumieć kwestie podatkowe związane z prowadzoną działalnością oraz stanowi istotną pomoc w świadomym zarządzaniu ryzykiem podatkowym i prawidłowym prowadzeniu spraw podatkowych w