koszty uzyskania przychodu

Wydatki na spotkanie z kontrahentem w restauracji mogą być kosztem

Wydatki na alkohol oraz żywność podczas spotkań z kontrahentami w restauracji mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Organy podatkowe coraz rzadziej kwestionują rozliczenia takich faktur. Warto jednak wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w tym zakresie.  Przy sporządzeniu wniosku można