orzecznictwo

Wniosek dowodowy podatnika powinien zostać uwzględniony przez organ podatkowy

Wniosek dowodowy podatnika mający na celu wyjaśnienie istotnych kwestii  powinien zostać uwzględniony przez organ podatkowy. Zgodnie z art. 188 Ordynacji podatkowej „Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba że okoliczności te stwierdzone