postępowanie podatkowe

Jednolite interpretacje nie zawsze korzystne – komentarz w Rzeczpospolitej

Dnia 21 stycznia 2015 r. w Rzeczpospolitej ukazał się komentarz adwokata Jarosława Ziobrowskiego odnośnie specjalizacji izb skarbowych w wydawaniu interpretacji podatkowych. “Ujednolicenie interpretacji będzie można ocenić pozytywnie wówczas, gdy jego efektem będzie przyjęcie przez wszystkie biura KIP korzystnej dla podatników linii

Wniosek dowodowy podatnika powinien zostać uwzględniony przez organ podatkowy

Wniosek dowodowy podatnika mający na celu wyjaśnienie istotnych kwestii  powinien zostać uwzględniony przez organ podatkowy. Zgodnie z art. 188 Ordynacji podatkowej „Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba że okoliczności te stwierdzone