samochód i pracownik

Używanie prywatnego samochodu przez pracownika – umowa i skutki podatkowe

Używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez pracowników Co do zasady, zwrot pracownikom kosztów używania ich prywatnych samochodów do potrzeb pracodawcy w jazdach lokalnych może być rozliczany w formie miesięcznego ryczałtu pieniężnego lub na podstawie faktycznego przebiegu pojazdu (tzw. “kilometrówki”), w zależności od