Zmiana rezydencji podatkowej

Zmiana polskiej rezydencji podatkowej– skorzystaj z pomocy kancelarii

Rezydencja podatkowa oznacza nieograniczony obowiązek podatkowy, który obejmuje całość dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika, bez względu na to gdzie (w jakim kraju) zostały one uzyskane. Pomagamy naszym Klientom w zmianie polskiej rezydencji podatkowej na cypryjską lub maltańska. Temat zmiany rezydencji podatkowej jest tym bardziej istotny w kontekście opodatkowania dochodów osiąganych poza granicami kraju rezydencji za pośrednictwem tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. przepisy CFC), a systemu CRS – wymiany informacji o rachunkach bankowych

Cypr

Dnia 14 lipca 2017 r. cypryjska Izba Deputowanych przegłosowała ustawową zmianę definicji „osoby fizycznej będącej rezydentem podatkowym Cypru” zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Od 1 stycznia 2017 r. osoba, która:

  1. Nie spędza więcej niż 183 dni w dowolnym jednym państwie w ciągu roku podatkowego,
  2. Nie jest podatnikiem z innego państwa w tym samym roku podatkowym

I spełnia następujące trzy warunki:

  1.  Pozostaje na Cyprze przez co najmniej 60 dni w roku podatkowym;
  2. Prowadzi działalność na Cyprze lub jest zatrudniona na Cyprze lub posiada stanowisko w cypryjskiej osobie prawnej w dowolnym czasie w trakcie roku podatkowego;
  3. Utrzymuje stały dom na Cyprze, który jest jej własnością albo wynajmowany;

Spełnienie powyższych warunków będzie skutkowało uzyskaniem rezydencji podatkowej przez osobę fizyczną, która chce być uznana za cypryjskiego rezydenta podatkowego. 

Malta

Maltański system prawny umożliwia uzyskanie jednego z czterech rodzajów rezydencji podatkowych (temporary residence, ordinary residence, long-term residence i permanent residence). Wśród nich najkorzystniejszym rozwiązaniem do celów optymalizacji podatkowej jest ordinary residence, czyli tzw. rezydencja zwykła.

Podatnik rezydent płaci podatek dochodowy jedynie od dochodów uzyskanych ze źródeł położonych na terytorium Malty oraz ze źródeł znajdujących się poza jej terytorium w przypadku, gdy dochody te zostały przekazane na terytorium Malty.

Skontaktuj się z naszą kancelarią w Warszawie.